• ganoderma ganoderma-text I KINA HAR ÖRTEN REDAN FLERA TUSEN ÅR TILLBAKA ANSETTS VARA UTOMORDENTLIGT EFFEKTIV. EN ÖRT HELT UTAN BIVERKNINGAR, ÄVEN EFTER LÅNGVARIGT BRUK. FÖRBÄTTRAR KROPPENS ALLMÄNNA TILLSTÅND OCH SJÄLVLÄKANDE FÖRMÅGA.
  • ganoderma ONE DRAGON MODELL FÖRGETAGET KONTROLLERAR HELA PROCESSEN FRÅN PRODUKTION TILL FÖRSÄLJNING.
  • ganoderma UPPFYLL DINA
    DRÖMMAR MED DXN!
    HÅLL FAST VID DIN HÄLSA! BLI EKONOMISK OBEROENDE! LEV PÅ EN HÖGRE LEVNADSSATANDARD! FÖRVERKLIGA DIG SJÄLV!
video GÅ MED
NU!
Registrering för att bli stamkund
Bonussystem
Online nätverksbyggande

Vi kommer kontakta dig!

Om du är intresserad av att pratas vid personligen, lämna gärna ditt
namn:

 

Please enter your country code next to your phone number!

telefonnummer:

 

Skype:

 

eller din mail adress:

 

Skriv in texten som du ser på bilden!

captcha
Jag vill få en annan bild!

 

Det viktigaste du bör veta om DXN:s bonussystem

 

Några ord om MLM-inkomster

 

Du som på grund av brist på information känner en stark antipati gentemot nätverksförsäljning kan lämna denna sida här.

 

Alla som har arbetat med eller hört om MLM vet att efter en viss prestandanivå kan man tjäna „motbjudande” mycket pengar. Därför är det helt meningslöst (tycker jag) att hela tiden hålla på med att fundera över hur mycket man tjänar om man redan värvat några distributörer som i sin tur beställer en eller två burkar kaffe för eget bruk. Jag kan svaret: väldigt lite, rättare sagt: ingenting. 

 

I en nätförsäljningsverksamhet kommer pengarna i början från direktförsäljning, dvs. från prismarginalet. Du köper varan för grossistpris, och säljer den för detaljhandelspris. Men gör inte det! Det ligger inte i ditt intresse att göra det. Om du inte bygger upp ett nätverk, kommer du då att göra samma sak som vilken agent som helst: du säljer för att få en inkomst. Om jag inte misstar mig, vänder sig flertalet av människorna till nätverksförsäljning just för att skaffa sig passiva inkomster och för att bli ekonomsikt oberoende. Därför ska du INTE sälja dina produkter! Du måste „sälja” lojalitetsprogrammet! Det är inte svårt att räkna ut hur mycket produkter man behöver köpa för att det skulle vara lönsamt att gå med i verksamheten. Mitt förslag är att du inte koncentrerar dig på att sälja produkterna, utan erbjuder dina kunder möjligheten att köpa till fördelaktigare priser. Gör det även om din kund inte vill (eller inte vet om han/hon vill) bygga ut ett nätverk och bara behöver produkten för eget bruk.

 

Detta betyder givetvis inte att du ska skicka iväg den kund som bara vill köpa en viss produkt. Inte alls. Till just denna kund behöver du sälja. Men var försiktig med att ha detta som ditt mål! Inom nätverksförsäljning är det nämligen kopiering som är viktigast. Om du till varje pris vill sälja produkter, kommer andra att göra likadant (rättare sagt: de kommer inte att göra det, eftersom du inte kommer att kunna värva nya medlemmar). Om du däremot är cool och erbjuder möjligheten (inte produkten!), kommer det att verka tilltalande, och folk kommer att tycka om idén, och de kommer att vilja göra på samma sätt som du. 

 

Skyldigheter och förväntningar inom DXN:s utbetalningssystem.

 

Det viktigaste för mig när jag bestämde mig för att gå med i DXN var att jämfört med andra kända nätförsäljningsverksamheter fanns det inga skyldigheter eller förväntningar.

 

Jag måste dock tillägga att jag hade gått med även om det hade varit annorlunda. Ganoderma kaffet, som är ett nyttigt kaffe, är i sig en garanti för framgång, om man jobbar hårt. 

 

Men låt oss titta på de skyldigheter som brukar avskrämma de flesta nätverksbyggare, trots att enligt de mest framgångsrika distributörerna kan man inte bedriva en lönsam verksamhet utan att bygga upp ett nätverk. Jag håller faktiskt inte med om denna argumentering. Visst kan man tvinga någon att prestera enligt vissa villkor, men det blir endast de som har en egen, inre drivkraft som klarar sig på lång sikt. Det är dessutom väldigt svårt (rent av omöjligt) att med yttre påverkan skapa en inre drivkraft. Det finns specialister (motivationscoacher) som kan hjälpa dig att nå spektakulära resultat, men detta räcker inte för att nå en riktig framgång. För den riktiga framgången krävs DIN övertygelse, tro och uthållighet och inte en hinderbana fullspikad med skyldigheter och prestationskrav. 

 

Inom DXN:s utbetalningssystem skiljer vi inte stamkundsnivåer från nätverksbyggarnivåer. Det vill säga, att även den som blir stamkund får bygga nätverk. För att du ska kunna behålla ditt stamkundsstatus krävs det endast att du köper minst en produkt per år. 

 

Om du vill få bonus efter dina egna köp, ska du handla för 100 poäng i månaden. Varje köp har ett poängvärde som du kan hitta på „Beställningsblanketten” under rubriken „Nedladdningar”. Jag vill poängtera att „köpkravet” på 100 poäng är viktigt endast om du vill få ytterligare återbäring på dina egna köp under en viss månad. Om du inte uppfyller detta krav, händer det ingenting annat än att du inte blir berättigad till bonus under denna månad. 

 

Om du vill få bonus efter de köp som realiserats i ditt närverk, måste nätverket köpa för ett värde som totalt ger 200 poäng. 

 

De ovan nämnda kraven är så minimala, att om endast dessa uppfylls, kommer du att få en inkomst som inte ens blir nämnvärd. 

 

Alla poäng som du får efter dina köp läggs samman inte bara inom den givna månaden, utan på ett löpande sätt, dvs. om du under en given månad realiserar egna köp som ger dig 100 poäng, och ditt nätverk realiserar köp som ger 800 poäng, kommer du att börja nästa månad från en nivå på 900 poäng. 

 

Poängvärdet är endast viktigt tills du når nivån Star Agent (chefsnivå) (4500 poäng), vilket kan nås inom fem månader om du realiserar köp för 900 poäng varje månad. 

 

DXN:s nätverksförsäljningssystem saknar alla, för andra MLM-system karakteristiska påtryckningsmetoder såsom förhindringar, avskiljningar, månatliga raderingar, obligatoriska kvalificeringar osv.

 

Bonussystemet inom DXN:s nätverksförsäljningssystem.

 

DXN:s nätverksförsäljningsverksamhet består av flera olika nätverksbonusar

 

Gruppbonus (100 PPV och 300 PGPV per månad)           6% - 21%

Chefsbonus         25% - 37%

Utvecklingsbonus        15 %

Internationell vinstutdelning       2 %

Ledarskapsbonus 15%

Incitament till Reseseminarium 2%

Engångs-kontantincitament    41.400 Ft

Engångs-reseincitament       279.000 Ft

 

Varje prestation (uppnått poängvärde) medför en viss bonus. Skillnaden mellan din bonusnivå och den bonusnivå som uppnås av din kollega under dig, är din inkomst och den varierar beroende på din månatliga försäljning.

 

Efter att du uppnått Star Agents- och sedan Star Diamondsnivån, har du rätt till olika ledarskapsbonusar. Dessa är inte längre bundna till nätverket under dig, utan du får dem efter gruppens ackumulerade omsättning. För att du ska kunna hamna på en högre chefsnivå krävs det att det finns olika typer av chefer på grenarna under dig. 

 

Du kan hitta en detaljerad beskrivning om detta under rubriken „Nedladdningar” och i broschyren DXN Marknadsföringsplan som du kan ladda ner även här. 

 

Optimalt nätverksbyggande inom DXN

 

Det viktigaste är en snabb start!

 

Nätverksförsäljningen kännetecknas av kopiering. Ju mer tid du tillbringar i verksamheten utan resultat desto svårare blir det att på ett trovärdigt sätt prata om hur fantastisk verkamheten är. Om man däremot hör hur enkelt och snabbt ditt nätverk byggts upp, går man gärna med.

 

Glöm inte att det enda sättet att inte skaffa nya stamkunder och nya kollegor är om du hemlighåller denna möjlighet!  Berätta personligen om den till ännu fler personer, skicka adressen till din hemsida till ännu fler bekanta och du kommer att se att de, liksom du, kommer att vilja gå med i det fantastiska systemet.

 

Har du frågor? Du kan ställa dem här:

Name:
E-mail:
Meddelande:
   
and type the word! captcha
Jag vill få en ny text!

© Copyright DXN Europe 2009.